Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija "Mano globa"

yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Kontaktai

Asociacijos pirmininkas
Juozas Brigmanas


El. p. info@manogloba.lt 
Tel. +370 656 60689,

Dzūkų g. 10, Naujųjų Valkininkų k., LT-65462 Varėnos raj.