Nebegalioja SADM įsakymas dėl senelių skaičiaus ribojimo globos namuose

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl senelių skaičiaus ribojimo globos namuose nebegalioja nuo gegužės 3 d., kai Vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) jį pripažino prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės principui ir Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam įstatymo viršenybės principui.

Tokį apibendrintą paaiškinimą Alfa.lt pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, portalui pasiteiravus, kada socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė planuoja atšaukti jos pirmtako pasirašytą administracinę normą, kurią LVAT pripažino neteisėta.

LVAT konstatavo, kad socialinės apsaugos ir darbo ministras nustatydamas, jog nuo 2013 m. naujai steigiamuose socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims viename pastate gyvena ne daugiau kaip 40 asmenų, viršijo savo kompetenciją.

LVAT nuomone, ministras nepaisė iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiančio įpareigojimo teisėkūros subjektams leidžiant teisės aktus neviršyti savo įgaliojimų, taip pat priimant poįstatyminius aktus remtis įstatymais.

Atsižvelgusi į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, jog Socialinės globos normų aprašo norma prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją, ir Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam įstatymo viršenybės principui.

Teisėjai taip pat konstatavo, jog ginčijama nuostata ministro nustatytas ribojimas sukelia teisinius padarinius ne tik ūkio subjektams, bet ir socialinių paslaugų gavėjams, kuriems yra mažinama galimybė rinktis socialinės globos įstaigą.

„Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl to norminio akto pripažinimo neteisėtu dienos“, – atsakyme Alfa.lt teigia SADM.

Dar nežino, kaip suksis iš keblios situacijos

Ministerija kol kas nežino, kokios bus kitos neteisėto ministro įsakymo panaikinimo pasekmės iki 2013 m. ir po 2013 m. įsteigtiems globos namams? Ar bus naikinamas nustatytas 17 metų pereinamasis laikotarpis iki 2013 m. įsteigtiems globos namams įgyvendinti neteisėtą normą? Ar bus kompensuojami verslo patirti nuostoliai dėl neteistos diskriminacijos, kai įmonės negalėjo įgyvendinti plėtros planų ir priimti globoti daugiau senelių.

„Atkreiptinas dėmesys, kad išnagrinėjus visus LVAT sprendime išdėstytus argumentus, artimiausiu metu bus priimti sprendimai ir dėl kitų Socialinės globos normų aprašo nuostatų peržiūros ir keitimo“, – Alfa.lt portalui atsakė SADM.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės puslapį ministerijos tinklalapyje puošia šūkis ryškiomis raidėmis: „Mes dirbame, kad sudarytume sąlygas kiekvienam savarankiškai, atsakingai, oriai ir laimingai gyventi“.

Šią citatą, ko gero, reikėtų suprasti kaip tam tikrą ministrės veiklos credoAlfa.lt klausė M. Navickienės, ar ji asmeniškai sutinka su LVAT išvada, kad dabartinis reglamentavimas ne tik diskriminuoja ūkio subjektus, bet ir mažina piliečių galimybę rinktis globos įstaigą, t. y. „atsakingai, oriai ir laimingai“ baigti gyvenimą savarankiškai (ir be apribojimų) pasirinktoje globos įstaigoje. Į klausimą ministrė neatsakė.

Apribojimai dėl senelių skaičiaus – neteisėti

Gegužės 3 d. LVAT nusprendė, kad socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytas maksimalus skaičius asmenų (ne daugiau kaip 40), kuriems leidžiama gyventi viename pastate nuo 2013 m. naujai steigiamuose socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims, riboja ūkio subjektų galimybę veikti socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus žmonėms rinkoje.

Teismo nuomone, ginčijama nuostata nustatytas ribojimas sukelia teisinius padarinius ne tik ūkio subjektams, bet ir socialinių paslaugų gavėjams, kuriems yra mažinama galimybė rinktis socialinės globos įstaigą.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nutartį priėmė išnagrinėjusi Seimo nario Juliaus Sabatausko pareiškimą. Seimo narys prašė ištirti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 4 priedo 16.6 papunkčio (2019 m. liepos 8 d. redakcija) teisėtumą.

Šiuo administraciniu teisės aktu buvo nustatytas maksimalus skaičius asmenų (ne daugiau kaip 40), kuriems leidžiama gyventi viename pastate nuo 2013 m. naujai steigiamuose socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims. J. Sabatauskas suabejojo ginčijamos nuostatos atitiktimi įstatymo viršenybės principui.

Išnagrinėjęs norminę administracinę bylą LVAT konstatavo, kad tiriama teisės norma riboja ūkio subjektų galimybę veikti socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus žmonėms rinkoje.

Teismo sprendime nurodoma, kad ginčijamu reglamentavimu nuo 2013 m. steigiami socialinės globos namai turi labiau ribotas galimybes išnaudoti masto ekonomijos poveikį nei įsteigtieji iki 2013 m.

Plačiau alfa.lt straipsnyje: https://www.alfa.lt/straipsnis/50444182/sadm-nebegali-riboti-seneliu-skaiciaus-globos-namuose