Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija "Mano globa"

yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Kontaktai

Asociacijos pirmininkas
Juozas Brigmanas


El. p. info@manogloba.lt 
Tel. +370 640 80066,
Saltoniškių g. 31, Vilnius