Rekomendacijos dėl lankymo ir veiklos organizavimo

Socialinių paslaugų priežiūros departamento Veiklos kontrolės ir komunikavimo skyriaus specialistė pasidalino rekomendacijomis dėl gyventojų lankymo ir veiksmų ekstremalios situacijos metu. Specialistė paprašė savo veikloje vadovautis pateikta informacija ir su jomis supažindinti globos įstaigų personalą, esant poreikiui, adaptuoti rekomendacijas vidaus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Su rekomendacijomis galite susipažinti, paspausdami čia >>>