Teismas skelbs sprendimą dėl socialinės globos normų aprašo dalies teisėtumo

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė penkių teisėjų kolegija, dalyvaujant pareiškėjo Seimo nario Juliaus Sabatausko atstovui advokatui Gyčiui Kaminskui, atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėms Ramintai Zakaravičiūtei-Šiugždinienei, Jovitai Kuzminskienei ir Violetai Toleikienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Seimo nario Juliaus Sabatausko pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 4 priedo 16.6 papunkčio teisėtumo.