Asociacijos veiklos tikslai:

  • suvienyti Asociacijos narius bendriems sprendimams,
  • atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti,
  • aktyviai dalyvauti valstybės socialinės politikos formavime.

Asociacijos veiklos sritys:

  • vykdyti socialinės globos įstaigų veiklos efektyvumo, kokybės tyrimus, rengti pasiūlymus rekomendacijas Asociacijos nariams, valstybės, savivaldybių įstaigoms;
  • organizuoti viešus renginius, konferencijas, seminarus, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, skirtus apžvelgti socialinės globos praktikos naujoves, teorines rekomendacijas ir mokslinius tyrimus;
  • analizuoti prieinamas socialinės globos paslaugas;
  • analizuoti socialinę globą reglamentuojančius teisės aktus;
  • skleisti suprantamą informaciją visuomenei apie socialinės globos organizavimą ir šios srities problemas, organizuojant viešus renginius, paskaitas, mokymus, rengiant informacinę medžiagą, rašant straipsnius, vertinimus;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekiant teigiamų pokyčių socialinės globos srityje.

Ekspertai

Oleg Mackevič

Psichologas, lošimų priežiūros tarnybos prie FM vyriausiasis specialistas

Raimundas Alekna

Gydytojas psichiatras – psichoterapeutas, Ąžuolyno klinikos direktorius

Kun. Kęstutis Dvareckas

Priklausomų asmenų reintegracinės bendruomenės „Aš esu“ vadovas

Dr. Robertas Badaras

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos valdybos narys

Vilma Andrejauskienė

Gydytoja
psichiatrė, priklausomybės ligų specialistė

Lietuvos priklausomybės ligų institutas

Nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2019 metais

Steigėjai:

Kontaktai

Asociacijos pirmininkė
Juozas Brigmanas


El. p. info@manogloba.lt
Tel. +370 656 60689,
Saltoniškių g. 31, Vilnius