LIETUVOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ASOCIACIJOS „MANO GLOBA“ PRISTATYMO SPAUDOS KONFERENCIJA

2023 m. birželio 7 d. įvyko pirmoji Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacijos „Mano globa“ spaudos konferencija, kurios metu buvo pristatyta organizacijos vizija, misija ir veiklos tikslai.

Lietuvos Respublikoje yra virš 200 globos paslaugas teikiančių organizacijų, kuriose gyvena ir globos paslaugomis naudojasi keliasdešimt tūkstančių jų gyventojų. Tai senjorai, negalią turintieji, vieniši ir ne tik. Su jai dirba didelis būrys socialinės globos specialistų. Tai valstybinė socialinės globos sistema. Požiūris į senjorus, neįgaliuosius, vaikus, rūpestis jais – tai visuomenės brandos rodiklis.

Steigiasi vis naujos šių paslaugų tiekėjų įstaigos, kintant demografinei situacijai šalyje didėja pageidaujančių gauti globos paslaugas skaičius. Kokybės reikalavimai globai didėja, didėja jų poreikis, paslaugų kainos auga, kai tuo tarpu finansavimo klausimai dažnai stringa biurokratinėse pinklėse, kažkieno tai nustatytose „lubose“.

Globos paslaugų kokybės klausimai liečia ir paslaugos gavėjo laisvą teisę pasirinkti norimą globos įstaigą, gauti tinkamą slaugą, gyvenimo sąlygas, liečia santykius su savivaldybių institucijomis ir nesprendžiamas globos įstaigų naujų gyventojų savalaikio finansavimo problemas, socialinių darbuotojų apmokymą ir t.t.

Visuomet reikia prisiminti ir įsisavinti, jog veiksnus globos namų gyventojas nėra kalinys, areštantas, jis turi visas piliečių teises, kurios negali būti ribojamos jokiomis globos „normomis“. O šiandien iš globos namų gaunama informaciją apie galimą gyventojų teisių suvaržymą, nuogąstavimus dėl neapibrėžtų galimybių finansuoti globos paslaugas šių metų antrą pusmetį. Ir tai kelia nerimą.

Klausimų ratas didelis ir sudėtingas, kaip ir pati globa. Tik apie tai labai mažai kalbama, diskutuojama.
Būtent todėl ir kilo idėja sukurti šių paslaugų gavėjų asociaciją.

Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociaciją „Mano globa“ įsteigta koordinuoti asociacijos narių –socialinės globos paslaugų gavėjų, veiklą, atstovauti jų interesams, aktyviai dalyvauti valstybės socialinės politikos formavime.

Jos steigėjai – 230 socialinės globos paslaugų gavėjai. Jie visi skirtingi, bet tikrai verti pagarbos, nes nėra abejingi.

Puikiai suprantame, jog vienai asociacijai bus sunku šias problemas spręsti. Todėl savo veikloje aktyviai bendrausime su visomis suinteresuotomis organizacijomis, tiek vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis, su senjorų bendrijomis, su socialinės globos, mokymo įstaigomis, savivaldybėmis. Šiandien, kaip savo veiklos partnerius, mes matome VšĮ Jungtinės pajėgos.

Yra daug darbo gerinant globos namų gyventojų gyvenimo kokybę – ne teorinę, popierinę, bet realią, „gyvą“, kad daug kas pasijustų geriau gyvenimo kasdienoje.

Spaudos konferencijoje dalyvavo:
Juozas Brigmanas – Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacijos „Mano globa“ pirmininkas;
Angelė Bajorienė – Europos senėjimo tinklo Generalinės Asamblėjos narė;
Judita Leitaitė – Dainininkė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, pedagogė;
Eva Bacevičiūtė – atlikėja, savanorė, socialinių projektų organizatorė.

 

Nuotraukos: Lukas Balandis/ BNS