ORGANIZUOJAMAS FORUMAS „MANO GLOBA, KAI AMŽĖJU“

Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija „Mano globa“ (toliau – Asociacija) organizuoja renginį – forumą „Mano globa, kai amžėju“ šių metų lapkričio  27 d. 11 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje.  Asociacijos veiklos tikslas – atstovauti socialinės globos paslaugų gavėjams ir ginti jų interesus, aktyviai dalyvauti valstybės socialinės politikos formavime.

Planuojamo forumo tikslas – aptarti naujai diegiamo ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio perspektyvas, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų integracijos ir prieinamumo gyventojams aspektus, paslaugų gavėjų lūkesčius bei galimybes įgyvendinti šį pokytį.

Renginys skirtas  socialinės ir sveikatos apsaugos sistemų politikos  formuotojams, savivaldybių administracijų atstovams, praktikams, teikiantiems socialines bei sveikatos paslaugas (NVO, socialinių globos namų, slaugos ligoninių ir  kitų įstaigų vadovams), pacientų teisėms atstovaujančių organizacijų atstovams, socialinių paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems.

Registracija į renginį: https://forms.office.com/r/GbeDWsHRxw

Renginys bus transliuojamas tiesiogiai.

Renginio dalyviams bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Kilus klausimų,  prašytume kreiptis el. p.  administracija@manogloba.lt ir info@manogloba.lt,  telefonu +370 656 60689.

Įėjimas per Lietuvos Respublikos Seimo III rūmus, asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Forumas „Mano globa, kai amžėju“

Programa

11.00–11.30 Registracija ir pasitikimo kava
11.30–11.45 Renginio atidarymas

Asociacijos „Mano globa“ pirmininkas J. Brigmanas,  LR Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Justas Džiugelis ir pavaduotojas  Linas Kukuraitis

11.45–12.00 Naujas ilgalaikės priežiūros paslaugų modelis

LR sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Ilona Šakienė ir patarėjas Marius Čiurlionis

12.00–12.15 Socialinės paslaugos ilgalaikėje priežiūroje

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės vadovė Violeta Toleikienė

12.15–12.30 Diskusija
12.30–12.50 Senstant reikia ir draugų, ir pinigų… Akademikas Romas Lazutka
13.00–13.30 Kavos pertrauka
13.30–13.45 Paslaugų gavėjų lūkesčiai: kam rūpiu aš?

Asociacijos „Mano globa“  pirmininkas Juozas Brigmanas

13.45–14.10 Be rezervų normalaus senėjimo nebūna… prof. Dr. Albinas Bagdonas
14.10–15.00 Baigiamoji diskusija