PRADĖTAS BENDRADARBIAVIMAS SU ANGELE BAJORIENE

Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija „Mano globa“ siekdama savo veiklos tikslų bei kokybiško asociacijos narių atstovavimo pradėjo bendradarbiavimą su Lietuvos globos įstaigų asociacijos valdybos nare, Lietuvos tautinio specialiosios olimpiados komiteto viceprezidente, VšĮ „Tarptautinė socialinė akademija“ direktore Angele Bajoriene, turinčia ilgametę patirtį socialinių paslaugų srityje.

Šis bendradarbiavimas leis parengti kokybišką ir išsamią asociacijos strategiją bei veiklos planą, siekiant atstovauti asociacijos narių, asmenų gaunančių socialinės globos paslaugas, interesus: analizuojant Lietuvoje teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, šių paslaugų plėtros ir prieinamumo galimybių didinimą, finansavimo mechanizmų optimizavimą bei daugelį kitų svarbių aspektų.