Seime –  forumas „Mano globa, kai amžėju“

Lapkričio 27 d., pirmadienį, 11 val. Seimo Konstitucijos salėje įvyko forumas „Mano globa, kai amžėju?“, kuri organizavo Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija „Mano globa“.

Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje senstant visuomenei, didėja poreikis pagalbos senjorams ir jų artimiesiems, kurie dažnai negali suderinti darbo ir įsipareigojimų senstantiems tėvams.

Siekiant transformuoti šiuo metu fragmentuotai teikiamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas  į kokybišką, savalaikę, kompleksinę priežiūrą sukurtas ilgalaikės priežiūros paslaugų modelis. Šių paslaugų teikimo tvarką ir  sąlygas įtvirtinantį ilgalaikės priežiūros paslaugų įsakymą parengė LR Sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ministerija.

Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacijos „Mano globa“ pirmininko Juozo Brigmano teigimu „Šios reformos tikslas iš esmės yra teisingas ir ilgai lauktas, tačiau kyla daug praktinių klausimų dėl įgyvendinimo bei realaus  reformos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų bei socialinių paslaugų gavėjams. Kyla klausimai, ar tikrai šių paslaugų prieinamumas ir kokybė pagerės, ar  užtikrins asmenų poreikius ir lūkesčius, ar valstybė ir sveikatos ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra pasiruošusi įgyvendinti šią reformą? Klausimų kyla tiek paslaugų gavėjams, jų artimiesiems ir praktikams, todėl reikalinga kalbėtis ir informuoti visuomenę apie planuojamus pokyčius.“

Renginyje LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai Marius Čiurlionis ir Darius Pauliukonis, viceministrė Vilma Augienė,  akademikas Romas Lazutka, Prof. dr. Albinas Bagdonas, savivaldybių administracijų atstovai, praktikai, teikiantys socialines bei sveikatos paslaugas (NVO, socialinių globos namų, slaugos ligoninių ir  kitų įstaigų vadovai), aptarė naujai diegiamo ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio koncepciją, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų integracijos ir prieinamumo gyventojams aspektus, paslaugų gavėjų lūkesčius bei galimybes, iššūkius įgyvendinti šį pokytį. Forumo metu akcentuotas didėjantis lėšų poreikis ilgalaikės priežiūros paslaugoms, paslaugų kokybės, prieinamumo ir darbuotojų kompetencijų reikšmė.

Renginį galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=zZB144wrb0Q